Vi tar ansvar for en bærekraftig fremtid!

Bærekraft

Arrak Outdoor har siden starten i 1999 vernet om naturen og menneskene og dyrene som lever i den. Å produsere tekstilprodukter i andre lang krever at man tar ansvar, spesielt når de blir produsert i land hvor miljøhensyn og arbeidsforhold ikke alltid er i fokus.

Vi er svært bevisste på at vi, sammen med våre leverandører, må ta vår del av ansvaret for å minimere hvordan vi påvirker miljøet og for å sikre at vi også tar vårt sosiale ansvar.

Vi stiller høye krav og arbeider sammen med våre leverandører for å sikre at de følger gjeldene regler og retningslinjer. Vi besøker fabrikkene våre så ofte vi kan for å forsikre oss om at de etterlever vår felles bærekraftspolicy og bidrar til å utvikle den.

Aktive valg

At Arrak liker dyr og natur er ingen nyhet for de fleste. Vi har aktivt tatt beslutninger om å ikke bruke materiale som kommer fra dyr, som for eksempel dun og pels.

Sosialt ansvar

Hos Arrak arbeidet vi hardt for å forbedre distribusjonskjeden i virksomheten vår. Vi har nøye utvalgte leverandører og prioriterer en langsiktig relasjon med dem. Vi besøker leverandørene våre så ofte vi kan, for å være delaktige på stedet.
Fabrikkene følger Arraks Code of conduct.

Les mer her: Code of conduct.

Vi etterstreber også at samtlige av våre produsenter skal være sertifiserte av Business Social Compliance Initiative (BSCI).
Amfori BSCIs kode inneholder elleve grunnleggende arbeidsrettigheter som fabrikkene forplikter seg til å implementere hos seg og i sine leverandørkjeder, ved hjelp av en utviklingsstrategi som gjennomføres steg for steg.
Kontroll på fabrikkene blir gjennomført av en akkreditert tredjepart (Social Accountability Accreditation Services (SAAS)). Avvik som kommer frem ved kontroll på fabrikken skal bli fulgt opp ved inspeksjon. Målet er å stadig forbedre arbeidsforholdene.

Prinsipper som skal etterleves ifølge BSCI:

 • Foreningsfrihet og rett til å inngå kollektivavtaler
 • Diskrimineringsforbud
 • Rettferdig lønn
 • Rettferdig arbeidstid
 • Helse og sikkerhet på arbeidsplassen
 • Forbud mot barnearbeid
 • Særskilt beskyttelse for unge arbeidstakere
 • Intet farlig arbeid
 • Forbud mot tvangsarbeid
 • Miljøvern
 • Etisk forretning

Kjemikalieguide

Samtlige av våre leverandører følger Reach eller Svenska Textilimportörernas kemikalieguide, som er utviklet sammen med Rise.

REACH 

(Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals) er EUs lov om kjemikalier. Hovedmålet med loven er å beskytte miljøet og menneskers helse fra risiko i forbindelse med kjemikalier, samt å øke EUs kjemikalieindustri sin konkurransedyktighet og sikre innovasjon.

RISE er et statlig svensk forskningsinstitutt innen kjemi- og miljørelaterte spørsmål i, blant annet, tekstilbransjen.

Ler mer her: Chemicals guidance

Öko-tex

De fleste av materialene vi bruker i produktene våre er Öko-tex-sertifiserte. Öko-tex er et uavhengig globalt test- og sertifiseringssystem som sikrer at produkter er frie for helseskadelige kjemikalier. Dette gjelder produkter som stoff, sytråd, borrelås, mm.

Les mer om Öko-tex her

BSCI-logo_1
Swedish_Chemicals_Group_logo_eng-300x300
REACH
standard-100-by-oeko-tex-logo-vector